Leone goloso

STATISTICHE
Leggenda:
Livello: 72
PV: 2,200,000